Betongsliping

Vi sliper betonggulv med spesial maskiner, støvfri sliping også på betong ved behov for støvfritt miljø. Et vakkert, polert betonggulv passer perfekt i alle miljøer. Alt fra gulv på 20 kvadrat til gulv på 2000 kvadrat, både i private hus og i industrilokaler

Økonomi: Å male et betonggulv er kortsiktig og fordyrende i motsetning til å slipe til et evigvarende flott gulv med eksponert betong.

Maling og epoksy holder ikke særlig lenge i et byggs levetidsperspektiv. Den kjemiske årsaken er at det er ingen Epoksy- eller malingsprodukter som over tid er UV-bestandig mot sola. Disse produktene vil derfor etter hvert gulne/falme og i verste fall flasse. På gamle gulv er det også slik at syrer-, oljer- og løsningsmidler tidligere har blitt sølt med og trukket ned i betonggulvet. På et tidspunkt søker dette mot overflaten og forårsaker bobler og flassing i Epoksybelegget. De mekaniske årsakene er at når maling- og epoksybelegg på slakterier, sykehus, kjøkken, verksteder etc får en liten rift så kommer det etter hvert bakterier som utvikles til et problem man unngår med betongslipte gulv.

Slipte og etterbehandlede eksponerte betonggulv tar utgangspunkt i forskriftsmessig fundamentert, armert og utstøpt betong. Det oppnåes da et av de rimeligste gulvalternativer i moderne byggindustri med lave livssykluskostnader.

Betongflater magasinerer varmen fra sollys, og kan derfor bidra til oppvarming i den kalde årstiden. Den kan også redusere behov for kjøling i den varme årstiden. Begge disse egenskapene bidrar til å redusere det totale energibehovet.

Miljø: Betongen inneholder ikke skadelige stoffer og avgir etter sliping og polering minimalt med støv og fordampning til omgivelsene. For renhold og vedlikehold trenges ingen aggressive eller allergiframkallende stoffer, vaskes kun med vann, litt natursåpe og mopp/rundeller. Slipt betong gir et estetisk vakkert miljø og bidrar til husets identitet. Lys reflekteres også meget godt. I et arbeidsmiljø blir det mindre vibrasjoner for truckførere og mindre slitasje på kjøretøy når man kjører på betongslipte gulv.

Slitasje: Slipt betong kan likestilles med keramiske fliser eller naturstein med det fortrinn at det ikke finnes fuger. Knusing av kanter og hjørner begrenses til overgangene mot andre tilstøtende gulvbelegg og vil være av minimal betydning. Gulvet er homogent og avskalling og lagdeling vil ikke forekomme.

Vedlikehold: Renhold og vedlikehold er en og samme prosess og utføres med steinsåpe på vanlige bruksgulv. Etter mange års bruk, avhengig av belastning, kan det om nødvendig foretas en lett oversliping og ny polering, og gulvet er tilbakestilt til original tilstand.